Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Drnovec: podrobné informace

Obec: Cvikov
Okres: Česká Lípa
Kód části obce: 018091
Pořadové číslo v rámci obce: 03

Počet ulic: 0
Počet objektů: 89 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit