Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Černá Hora: podrobné informace

Obec: Černá Hora
Okres: Blansko
Kód části obce: 019828
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 39 Zobrazit
Počet objektů: 776 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 2 Zobrazit