Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Dolní Radechová: podrobné informace

Obec: Dolní Radechová
Okres: Náchod
Kód části obce: 030066
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 22 Zobrazit
Počet objektů: 320 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit