Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Dolní Újezd: podrobné informace

Obec: Dolní Újezd
Okres: Přerov
Kód části obce: 030325
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 193 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit