Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Dolní Zálezly: podrobné informace

Obec: Dolní Zálezly
Okres: Ústí nad Labem
Kód části obce: 030368
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 14 Zobrazit
Počet objektů: 420 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit