Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Dolní Životice: podrobné informace

Obec: Dolní Životice
Okres: Opava
Kód části obce: 030457
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 17 Zobrazit
Počet objektů: 277 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit