Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Podhoří: podrobné informace

Obec: Cheb
Okres: Cheb
Kód části obce: 050849
Pořadové číslo v rámci obce: 15

Počet ulic: 0
Počet objektů: 259 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit