Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Jaroslavice: podrobné informace

Obec: Jaroslavice
Okres: Znojmo
Kód části obce: 057533
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 22 Zobrazit
Počet objektů: 438 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit