Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Rašov: podrobné informace

Obec: Klíny
Okres: Most
Kód části obce: 066371
Pořadové číslo v rámci obce: 02

Počet ulic: 0
Počet objektů: 99 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit