Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Komárov: podrobné informace

Obec: Dolní Roveň
Okres: Pardubice
Kód části obce: 068691
Pořadové číslo v rámci obce: 03

Počet ulic: 0
Počet objektů: 86 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit