Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Lesná: podrobné informace

Obec: Lesná
Okres: Znojmo
Kód části obce: 080179
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 104 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit