Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Lešany: podrobné informace

Obec: Skuteč
Okres: Chrudim
Kód části obce: 080411
Pořadové číslo v rámci obce: 04

Počet ulic: 0
Počet objektů: 37 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit