Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Javory: podrobné informace

Obec: Malšovice
Okres: Děčín
Kód části obce: 091332
Pořadové číslo v rámci obce: 04

Počet ulic: 0
Počet objektů: 29 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit