Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Babí: podrobné informace

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Kód části obce: 101290
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 23 Zobrazit
Počet objektů: 315 Zobrazit
Počet katastrálních území: 2 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 3 Zobrazit