Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Běloves: podrobné informace

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Kód části obce: 101303
Pořadové číslo v rámci obce: 02

Počet ulic: 34 Zobrazit
Počet objektů: 541 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 2 Zobrazit