Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Malé Poříčí: podrobné informace

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Kód části obce: 101371
Pořadové číslo v rámci obce: 07

Počet ulic: 8 Zobrazit
Počet objektů: 112 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit