Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Hartoušov: podrobné informace

Obec: Nebanice
Okres: Cheb
Kód části obce: 101729
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 13 Zobrazit
Počet katastrálních území: 2 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 2 Zobrazit