Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Nová Role: podrobné informace

Obec: Nová Role
Okres: Karlovy Vary
Kód části obce: 105252
Pořadové číslo v rámci obce: 03

Počet ulic: 26 Zobrazit
Počet objektů: 480 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit