Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Ondřejov: podrobné informace

Obec: Ondřejov
Okres: Pelhřimov
Kód části obce: 111295
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 107 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit