Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Kutřín: podrobné informace

Obec: Perálec
Okres: Chrudim
Kód části obce: 119211
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 23 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit