Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Lačnov: podrobné informace

Obec: Štěchov
Okres: Blansko
Kód části obce: 163236
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 44 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit