Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Horní Staré Město: podrobné informace

Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Kód části obce: 169153
Pořadové číslo v rámci obce: 08

Počet ulic: 58 Zobrazit
Počet objektů: 606 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 7 Zobrazit