Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Předlice: podrobné informace

Obec: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Městská část: Ústí nad Labem-město
Kód části obce: 175005
Pořadové číslo v rámci obce: 06

Počet ulic: 30 Zobrazit
Počet objektů: 410 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 4 Zobrazit