Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Háj: podrobné informace

Obec: Radonice
Okres: Chomutov
Kód části obce: 182419
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 8 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit