Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Habroveč: podrobné informace

Obec: Vrbatův Kostelec
Okres: Chrudim
Kód části obce: 185841
Pořadové číslo v rámci obce: 02

Počet ulic: 0
Počet objektů: 21 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit