Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Božetín: podrobné informace

Obec: Sedlec-Prčice
Okres: Příbram
Kód části obce: 186392
Pořadové číslo v rámci obce: 03

Počet ulic: 0
Počet objektů: 7 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit