Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Běřín: podrobné informace

Obec: Jince
Okres: Příbram
Kód části obce: 003182
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 42 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit