Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Kolín V: podrobné informace

Obec: Kolín
Okres: Kolín
Kód části obce: 402125
Pořadové číslo v rámci obce: 05

Počet ulic: 68 Zobrazit
Počet objektů: 1428 Zobrazit
Počet katastrálních území: 2 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 7 Zobrazit