Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Hoděšovice: podrobné informace

Obec: Býšť
Okres: Pardubice
Kód části obce: 040258
Pořadové číslo v rámci obce: 03

Počet ulic: 0
Počet objektů: 178 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 2 Zobrazit