Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Příbram II: podrobné informace

Obec: Příbram
Okres: Příbram
Kód části obce: 403237
Pořadové číslo v rámci obce: 09

Počet ulic: 53 Zobrazit
Počet objektů: 703 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 5 Zobrazit