Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Příbram VI-Březové Hory: podrobné informace

Obec: Příbram
Okres: Příbram
Kód části obce: 403270
Pořadové číslo v rámci obce: 13

Počet ulic: 59 Zobrazit
Počet objektů: 630 Zobrazit
Počet katastrálních území: 2 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 4 Zobrazit