Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Liberec VIII-Dolní Hanychov: podrobné informace

Obec: Liberec
Okres: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Kód části obce: 408662
Pořadové číslo v rámci obce: 08

Počet ulic: 35 Zobrazit
Počet objektů: 589 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 2 Zobrazit