Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Liberec V-Kristiánov: podrobné informace

Obec: Liberec
Okres: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Kód části obce: 408956
Pořadové číslo v rámci obce: 05

Počet ulic: 48 Zobrazit
Počet objektů: 455 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 6 Zobrazit