Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Náchod: podrobné informace

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Kód části obce: 410373
Pořadové číslo v rámci obce: 08

Počet ulic: 179 Zobrazit
Počet objektů: 2774 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 12 Zobrazit