Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Hodonín: podrobné informace

Obec: Hodonín
Okres: Hodonín
Kód části obce: 412252
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 145 Zobrazit
Počet objektů: 6111 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 20 Zobrazit