Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Podoliby: podrobné informace

Obec: Králíky
Okres: Hradec Králové
Kód části obce: 072516
Pořadové číslo v rámci obce: 03

Počet ulic: 0
Počet objektů: 43 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit