Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Slatinka: podrobné informace

Obec: Letovice
Okres: Blansko
Kód části obce: 080730
Pořadové číslo v rámci obce: 14

Počet ulic: 2 Zobrazit
Počet objektů: 36 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit