Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Úborsko: podrobné informace

Obec: Běhařov
Okres: Klatovy

Název katastrálního území: Úborsko
Kód katastrálního území: 601411
Výměra: 115,4183 ha