Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Běřín: podrobné informace

Obec: Jince
Okres: Příbram

Název katastrálního území: Běřín
Kód katastrálního území: 603180
Výměra: 307,9835 ha