Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Úloh: podrobné informace

Obec: Běšiny
Okres: Klatovy

Název katastrálního území: Úloh
Kód katastrálního území: 603350
Výměra: 201,9063 ha