Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Vlčetín u Bílé: podrobné informace

Obec: Bílá
Okres: Liberec

Název katastrálního území: Vlčetín u Bílé
Kód katastrálního území: 603902
Výměra: 414,803 ha