Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Bečov: podrobné informace

Obec: Blatno
Okres: Chomutov

Název katastrálního území: Bečov
Kód katastrálního území: 605352
Výměra: 1097,1955 ha