Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Tisová u Sokolova: podrobné informace

Obec: Březová
Okres: Sokolov

Název katastrálního území: Tisová u Sokolova
Kód katastrálního území: 614645
Výměra: 401,9565 ha