Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Městiště u Děpoltic: podrobné informace

Obec: Dešenice
Okres: Klatovy

Název katastrálního území: Městiště u Děpoltic
Kód katastrálního území: 625493
Výměra: 359,384 ha