Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Horní Rozsíčka: podrobné informace

Obec: Dolní Rožínka
Okres: Žďár nad Sázavou

Název katastrálního území: Horní Rozsíčka
Kód katastrálního území: 630101
Výměra: 199,9308 ha