Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Podmilesy: podrobné informace

Obec: Domašín
Okres: Chomutov

Název katastrálního území: Podmilesy
Kód katastrálního území: 630730
Výměra: 271,9444 ha