Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Zámyšl: podrobné informace

Obec: Hlavňovice
Okres: Klatovy

Název katastrálního území: Zámyšl
Kód katastrálního území: 639150
Výměra: 326,9789 ha