Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Třísov: podrobné informace

Obec: Holubov
Okres: Český Krumlov

Název katastrálního území: Třísov
Kód katastrálního území: 641529
Výměra: 516,2133 ha