Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Částkovice u Hostětic: podrobné informace

Obec: Hostětice
Okres: Jihlava

Název katastrálního území: Částkovice u Hostětic
Kód katastrálního území: 645711
Výměra: 232,8757 ha