Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Kučlín: podrobné informace

Obec: Hrobčice
Okres: Teplice

Název katastrálního území: Kučlín
Kód katastrálního území: 648183
Výměra: 124,9193 ha